Skip to main content

EMDR

Op 26 juni 2013 promoveerde Claire Stramrood, gyneacologe in opleiding, op PTSS (posttraumatische stressstoornissen) na een bevalling. Haar onderzoek geeft aan dat 9% van de vrouwen die bevallen zijn, de bevalling als traumatisch ervaren en hier klachten aan overhouden die horen bij een PTTS. Klik hier voor meer informatie over PTSS. 
EMDR blijkt een effectieve therapie voor de behandeling van deze klachten.

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling die ik kan inzetten bij vrouwen die last blijven houden van de gevolgen van een nare/ traumatisch bevallingservaring. EMDR werd in 1989 voor het eerst beschreven en in de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Voor wie is EMDR bedoeld?
De behandelmethode EMDR is uitermate geschikt voor patiënten met vermijdingsgedrag (niet over de bevalling willen praten, niet opnieuw zwanger durven worden of niet over de komende bevalling willen nadenken/ praten). Ook wanneer er sprake is van sombere gevoelens en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid is EMDR een doeltreffende methode. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van de bevallingservaring. De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de patiënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?
We hebben eerst een afspraak voor een intake gesprek. Hierin vraag ik je jouw bevallingsverhaal te vertellen. En in dit gesprek ga ik na of er geen contra-indicaties zijn voor EMDR. Ik zal je vragen wat er in je opkomt aan beelden, gedachten en gevoelens als je terugdenkt aan bepaalde momenten van de bevalling. Terwijl je hieraan terug denkt vraag ik je de vingers van mijn hand te volgen. Ik beweeg deze op ongeveer dertig centimeter afstand, voor je gezicht langs heen en weer. Hierbij gaat het om series (sets genoemd) van ongeveer 25 oogbewegingen. Na elke set wordt er even rust genomen. Dan vraag ik je je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?
De sets oogbewegingen zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.